• Φτώχεια και κοινωνική προστασία στην Ελλάδα της κρίσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μπούκλα, Μαρία; Ράικου, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-18
    Στην εργασία παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη μια χώρας και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και ευημερία των πολιτών. Η συνεχιζόμενη κρίση, η ανεργία, η φτωχοποίηση του πληθυσμού αποτελούν ...