• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εφαρμογές υπουργείου οικονομικών και Ι.Κ.Α.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ραϊσάκης, Γιάννης; Γαλενιανός, Μανώλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2009
    Είναι βέβαιο ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ίσως αποτελεί το τελευταίο στάδιο του διοικητικού παραδείγματος ...