• Συσχέτιση μικροβιακού φορτίου και αιωρούμενων σωματιδίων σε αέρια δείγματα αστικού περιβάλλοντος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ραϊση, Λουίζα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2010
    Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις των ζώντων αερομεταφερόμενων βακτηρίων και μυκήτων και των αιωρούμενων σωματιδίων καθώς και η συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και με μετεωρολογικούς παράγοντες.