• Ανασκόπηση του νερού στην Κύπρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ανδρέου, Κωνσταντίνος; Σάββα, Δημήτρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-03-2009
    Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται επισκόπηση των επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων της Κύπρου. Στόχος είναι να εξεταστεί το πρόβλημα της έλλειψης νερού που απασχολεί την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Παρουσιάζονται προγράμματα ...