• Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων και φορολογικές υποχρεώσεις σε Β κατηγορίας βιβλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σαββάκη, Κρυσταλία -Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-09-2009
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι το θεωρητικό και το άλλο το πρακτικό. Στο θεωρητικό κομμάτι κατέβαλα προσπάθεια να αναλύσω όσο το δυνατόν περισσότερο τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων ...