• Δημιουργία τριδιάστατων γραφικών με τη χρήση του Scetch up.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαββιδάκη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2014
    Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών, και την εξέλιξή τους σε μία απλή διαδραστική εφαρμογή, δηλαδή ένα παιχνίδι. Αναφέρουμε περιληπτικά παρόμοια παιχνίδια που έχουν ήδη ...