• Ο ρόλος του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σχοιναράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Περονικολής, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-26
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής της Κρήτης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού ...
 • Συνέπειες της μεταβολής της τιμής του πετρελαίου στην ελληνική αγορά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σχοιναράκη, Ελένη; Φανουράκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-09-2014
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι συνέπειες της μεταβολής της τιμής του πετρελαίου στην Ελληνική Αγορά. Αρχικά γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή που αφορά το πετρέλαιο και τη χρησιμότητά του στην αρχαιότητα καθώς επίσης ...