• Συμπεριφορική χρηματοοικονομική και λήψη αποφάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σχοιναράκη, Ιωνία; Τρυπαλιτάκη, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2012
  Στην χρηματοοικονομική αγορά πρωταρχικό ρόλο παίζει ο επενδυτής ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις, με σκοπό να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Γι αυτό η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην ...