• Η γυναίκα στην αγροτική κοινότητα: Μια περιπτωσιολογική μελέτη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Δροσατάκη, Στυλιανή; Ταβλαδωράκη, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Βάντσης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-06-2008
    Οι βασικοί μας προβληματισμοί που μας οδήγησαν στην επιλογή του παραπάνω θέματος ήταν να ερευνήσουμε την εμπειρία των γυναικών στην αγροτική κοινότητα σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο που έχουν, την εργασία, καθώς επίσης και ...