• Μελέτη των απειλών και υλοποίηση μηχανισμών για την ασφάλεια των υπηρεσιών SMS & MMS.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Φαϊτάκη, Κωνσταντίνα; Φεσάκης, Ηλίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2009
    Σ’ αυτήν την πτυχιακή περιγράφεται η λειτουργία του δικτύου GSM, που χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία, τα διάφορα στοιχεία που το αποτελούν, οι μηχανισμοί ασφαλείας αυτού του δικτύου καθώς και οι πιθανές επιθέσεις που ...