• Βιβλία εσόδων εξόδων ομόρρυθμης εταιρείας σε μηχανογραφιμένο περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πουτούρης, Αθανάσιος; Χαϊδούλη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυρουδής, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-02-2011
  Στην παρούσα εργασία αναλύεται ένας συγκεκριμένος τύπος εταιρίας, εκείνος της Ομόρρυθμης Εταιρίας. Παρουσιάζονται και καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαρτίζουν την νομοθεσία περί των ομορρύθμων εταιριών, από ...