• Καταγραφή περιστατικών που εμφανίζονται στην ΠΦΥ στο νομό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βράχας, Νικόλαος; Πρωτοπαπαδάκη, Αικατερίνη; Ψαθάκη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουμάνη, Ναταλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-10-2010
    Στόχος της παρούσας μελέτης είναι: α) η μελέτη θα είναι στρωματοποιημένη και θα περιέχει ένα τυχαίο δείγμα ατόμων ηλικίας 18 και άνω και από τα δυο φύλλα που κάνουν χρήση της ΠΦΥ β) η καταγραφή των περιστατικών γ) η ...