• Μητρικός θηλασμός και φιλικό προς το βρέφος νοσοκομείo.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Δαγαλάκη, Γεωργία; Κατσαπρακάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Θεοδωράκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφενός να καταγράψει την συχνότητα των μητέρων που θηλάζουν, και τον βαθμό ενημέρωσης που έχουν σχετικά με τον μητρικό θηλασμό και να αναλύσει τις αιτίες που οδηγούν μια μητέρα ...