• Παρουσίαση της εφαρμογής της οδηγίας περί υδάτων 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δαγρές, Χρήστος; Καζαμία, Κατερίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σουπιός, Παντελής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-07-2013
    Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει δύο κύριες θεματικές ενότητες. Στο πρώτο μέρος αφορά στην Ο.Π.Τ. 2000/60/ΕΚ και το δεύτερο στην εφαρμογή της στα ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.