• Αξιολόγηση τριών υβριδίων μελιτζάνας στα αγρονομικά χαρακτηριστικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ζαφειράκης, Στέφανος; Ιερωνυμάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βογιατζάκη, Αντωνία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός του πειράματος είναι η αξιολόγηση τριών υβριδίων μελιτζάνας στα αγρονομικά τους χαρακτηριστικά. Σε ξύλινο θερμοκήπιο με υλικό κάλυψης πολυαιθυλένιο, φυτεύτηκαν 96 φυτά μελιτζάνας (Solanum melongena) από τα οποία τα ...