• Η αντεγκληματική πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής εργασίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ιερωνυμάκη, Αναστασία; Καλτσά, Σωτηρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπακωνσταντής, Γιώργος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-06-2008
    Μέσα από αυτήν την μελέτη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν το κάθε κράτος οργανώνει την αντεγκληματική πολιτική του με σκοπό την καταστολή του εγκλήματος αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών. ...