• Μαθηματική επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ιερωνυμάκη, Μαρία; Αθανασίου, Χρίστος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σουπιός, Παντελής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2012
    Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός των υδρολογικών στοιχείων της λεκάνης του Χειμάρου Πρασσανού με απώτερω σκοπό την κατασκευή ενός φράγματος μέσου όγκου.