• Εκπαίδευση και σχεδιασμός κατάλληλων εργαστηριακών ασκήσεων για κτιριακούς αυτοματισμούς.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Ιερωνυμάκης, Μιχαήλ; Φουκαράκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Αντώνιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-23
    Στις μέρες μας ο κτιριακός αυτοματισμός έχει μπει πολύ ενεργά στην καθημερινότητα μας. Ολοένα και περισσότερες συσκευές εμφανίζονται στην αγορά με ευφυείς λειτουργίες άρα η χρήση τους γίνεται με τον καιρό απαραίτητη. Ο ...