• Αφηγηματική πληροφόρηση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Ιερωνυμάκης, Νικόλαος; Καλλέργης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-19
    Η παρούσα εργασία ασχολείται με την σημασία της αφηγηματικής πληροφόρησης στην ποιότητα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζεται το τι είναι η πληροφορία στην χρηματοοικονομική κατάσταση, τι είναι η ...