• Έρευνα αγοράς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαμπετάκη, Μαρία; Λουγιάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-06-2009
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής μας είναι η έρευνα αγοράς και η παρουσίαση ερωτηματολογίων για την επιρροή της στο χώρο των καλλυντικών. Αρχικά αναφερθήκαμε θεωρητικά στην έρευνα αγοράς αναλύοντας την έννοια το ρόλο της ...