• Σύνδεσμος επικοινωνίας με laser.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζερβαλάκης, Ιωάννης; Λουιζίδης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Πολλές είναι οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν laser στην εποχή μας καθώς στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε αρκετές εφαρμογές όπου η χρήση του είναι απαραίτητη. Από την πιο απλή εφαρμογή όπως είναι το laser pointer και ...