• Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών και η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κολιάδη, Αντωνία; Λουκά, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-19
    Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών θεωρεί ότι οι τιμές των μετοχών ακολουθούν τυχαίο περίπατο και ενσωματώνουν όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση (σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα την μορφή αποτελεσματικότητας). Κατά συνέπεια οι ...