• Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Λιάκου, Αικατερίνη; Λουκάκη, Αικατερίνη; Σωπασή, Χρυσή
    Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
    Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γνώσεων και της στάσης που κρατούν τελειόφοιτοι σπουδαστές νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο.