• Εφαρμογή και ανάπτυξη της ομάδας 1 του Ε.Γ.Λ.Σ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λουκάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνογλου, Νεκταρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2013
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την εφαρμογή και την ανάπτυξη της 1ης ομάδας του Ενιαίου Λογιστικού σχεδίου. Αρχικά θα εξετάσουμε τη σημαντικότητά του στη λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης, ...