• Η φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κουτσουρελάκη, Ρωμύλια; Λουκάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-04
    Η φορολογία ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα με σημείο αναφοράς το έτος 1997 εώς και σήμερα έχει την εξής ιστορική πορεία. Ξεκινάμε με τον Φ.Μ.Α.Π. (1997-2008) στον οποίο υπάρχει αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος, φορολογικοί ...