• Ελεγχος και διαχείριση νερού σε σύστημα δεξαμενών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαμαρτζής, Ανδρέας; Μπαδιεριτάκης, Κωνσταντίνος; Τσουράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2010
    Η πτυχιακή εργασία με την οποία ασχοληθήκαμε έχει να κάνει με τούς αυτοματισμούς.Το ότι έχουμε ακολούθήσει τον συγκεκριμένο κλάδο στίς σπούδες μας σημαίνει ότι μας προσελκύει,αρα διαλέξαμε μαζί με τον καθηγητή μας κ. ...