• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αποθήκης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπαλαδάκης, Παντελής
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-11-2013
    Η διαχείριση των αποθεμάτων των προϊόντων μίας επιχείρησης είναι μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της. Σε αυτή της εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης μίας αποθήκης, με ...