• Φορολογία φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπαμπαλιάρης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βεληβασάκη, Ευαγγελία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το αντικείμενο της εργασίας μου αναφέρεται στους φόρους μιας χώρας που πληρώνουν οι πολίτες κάθε χρόνο. Περιλαμβάνει την νομοθεσία, την φορολογία εισοδήματος καθώς και τις φορολογικές εξαιρέσεις.