• Σταθερή αντιστροφή δεδομένων της γεωφυσικής μεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυμάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπόζος, Γεώργιος; Παπαδάκη, Ελένη; Σκουριανόπουλος, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ηλίας; Καλησπέρη, Δέσποινα; Χλούπης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-06-2009
    Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση, συναξιολόγηση και ερμηνεία των γεωλογικών τεκτονικών υδρογεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων ηλεκτρομαγνητικής διασκόπησης παροδικών πεδίων (Time ...