• Εξάπλωση και προοπτικές αντιμετώπισης του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus, Coleoptera:Curculionidae) στην Ρόδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Νάκκας, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψειροφωνία, Παναγιώτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2013
  Ο Ρυγχοφόρος σήμερα θεωρείται ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός των φοινικοειδών, από τα είδη που υπάρχουν στην μεσογειακή λεκάνη αυτά που πλήττονται περισσότερο είναι ο Phoenix dactylifera (χουρμαδιά) και κυρίως ο ...