• Συγκριτική τεχνοοικονομική μελέτη εγκαταστάσεων θέρμανσης διαφόρων τεχνολογιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νάκος, Αθανάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πούλης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
    Από την αρχή της ανθρωπότητας βλέπουμε ότι η ανάγκη προστασίας από το κρύο έσπρωξε τον άνθρωπο να ανακαλύψει και ταυτόχρονα να υλοποιήσει διάφορες μεθόδους προκειμένου να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια μέθοδος ήταν ...