• Πεπτικό έλκος και διατροφή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Νάκου, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Πασχάλης, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Πεπτικό έλκος και Διατροφή», είναι να προσεγγίσει διατροφικά την ασθένεια του Πεπτικού Έλκους, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.Η διατροφική προσέγγιση του Πεπτικού Έλκους αφορά: 1. ...