• Μηχανισμοί ασφαλείας σε υπολογιστικά πλέγματα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νανίδης, Ιγνάτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπαρμπουνάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2010
    Το υπολογιστικό πλέγμα είναι μια συλλογή γεωγραφικά κατανεμημένων πόρων που χρησιμοποιούνται σαν σύνολο για εκτέλεση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Λειτουργεί σαν μία υπηρεσία για την διανομή της υπολογιστικής δύναμης και της ...