• Η συχνότητα των καταγμάτων λόγω οστεοπόρωσης στην Κρήτη και η εκτίμηση των προβλημάτων που δημιουργούν.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καλλιατάκη, Μαρία; Νάννου, Δήμητρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Ζαχαρένια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση και η αποκάλυψη της έκτασης του προβλήματος των επιπτώσεων των οστεοπορωτικών καταγμάτων στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Καθώς επίσης και η αναφορά σε σχετικά παραδείγματα, ...