• Ο ρόλος των logistics στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Μελέτη σε μια σύγχρονη επιχείρηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Οικονομόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2011
  Η παρούσα εργασία με θέμα « Ο Ρόλος των Logistics στην Επίτευξη των Εταιρικών Στόχων. Μελέτη σε μια Σύγχρονη Επιχείρηση», κινείται στον διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο των Logistics ή αλλιώς εφοδιαστική αλυσίδα. Ο κλάδος αυτός ...