• Μελέτη σκοπιμότητας μονάδας αφαλάτωσης με αιολική ενέργεια.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαχτούρη, Καλλιόπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Χρηστάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-10-2008
    Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παραγωγή νερού άρδευσης στην περιοχή της Ιεράπετρας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, της οποίας η καταναλισκόμενη ενέργεια θα προέρχεται ...