• Η εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα. Λογιστική αντιπετώπιση των παγίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Τζωρμπατζάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Χρονάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
    Η εφαρμογή των ΔΛΠ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον τρόπο παρουσίασης και εμφάνισης των λογιστικών καταστάσεων στην καθημερινότητα μας. Η φιλοσοφία των ΔΛΠ σε σχέση με την ελληνική ...