• Σχολική διαρροή των παιδιών ρομά στον Δήμο Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βάδεν, Ουρανία; Μαρώνου, Αικατερίνη; Φλεβάρη, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-26
    Ο στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η αναζήτηση κυρίως των λόγων αλλά και ενός γενικού ποσοστού απόκλισης από την σχολική διαδικασία, συγκεκριμένα των παιδιών Ρομά στον Δήμο Ηρακλείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ...