• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης αποθηκών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βαφέας, Χρήστος; Κακουράκης, Αντώνης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2009
    Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση λογισμικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μία εμπορική εταιρία για την (απλοποιημένη) διαχείριση των αποθηκών της. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαδικτυακή ...