• Οικολογική δόμηση και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βαϊδης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Μανώλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-01-2013
    Σε μια ταχεία αναπτυσσόμενη κοινωνία πραγματευόμαστε τη δόμηση του κτιρίου και της πόλης, έχοντας ως γνώμονα την οικολογική σκοπιά, και ως στόχο την καλυτέρυση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου.