• Γεωφυσική μελέτη για τον προσδιορισμό υπεδάφειων δομών σε χώρο ανέγερσης συγκροτήματος κατοικίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ουαχάμπ, Νάντια
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ηλίας; Σούπιος, Παντελής; Κούλη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-02-2009
    Σκοπός της πτυχιακής είναι η γεωφυσική μελέτη σε χώρο ανέγερσης συγκροτήματος κατοικίας, για την μελέτη υπεδάφιων δομών σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Παρουσιάζεται συνοπτικά η γεωφυσική μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας ...