• Ανάπτυξη και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύως) και εφαρμογή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ξανθουδάκη, Στυλιανή; Παρασύρη, Αγάπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατρινάκη, Αλεξάνδρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2008
  Στα πλαίσια της παρούσας ομαδικής πτυχιακής εργασίας θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την ανάπτυξη και ανάλυση των λογαριασμών της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ., από την οποία προκύπτει ο σχηματισμός του λειτουργικού κόστους, των ...