• Επιχειρηματικότητα και καινοτομία: η γνώμη των επιχειρήσεων του Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Ξανθουδάκης, Γρηγόρης; Γεωργιακάκης, Θανάσης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2015
    Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η γνώμη των επιχειρήσεων του Ηρακλείου σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις ενημερώνονται ...