• Ο τουρισμός στα πλαίσια της διευρυμένης Ευρώπης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ξαρχουλάκου, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην μελέτη αυτή παρουσιάσαμε την σπουδαιότητα του τουρισμού και την συμβολή που μπορεί να έχει στους τομείς μιας χώρας. Επίσης εξετάσαμε το ρόλο του μέσα από τη παρουσίαση των 10 νέων χωρών οι οποίες εντάχθηκαν προσφάτως ...