• Διοικητική διάρθρωση της Α' ΔΟΥ Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσελεντάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρκουλάκη, Ευτυχία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2011
  Στην πτυχιακή εργασία μου θα εξετάσουμε τη διοικητική διάρθρωση και θα παρατηρήσουμε μια πολυπλοκότητα και ένα «κατακερματισμό» αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα μια «δαιδαλώδη» γραφειοκρατία που δημιουργεί προβλήματα ...