• Σταδιακή παραγωγή μίας δισκογραφικής δουλειάς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Μπισμπικόπουλος, Φώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρεϊζογλου, Κυριακή
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2008
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στάδια της παραγωγής μίας δισκογραφικής δουλειάς. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προ-παραγωγής μίας ...