• Διερεύνηση των δεικτών παγκόσμιας πρωτοβουλίας αναφοράς και περιβαλλοντικής κοινωνικής διακυβέρνησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λυρώνης, Γιάννης; Τουρλιώτη, Δέσποινα Φάφα Εβάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-01-2014
  Η έννοια «οικονομική κρίση» αντιστοιχεί στο φαινόμενο όπου μια οικονομία παρουσιάζει διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Στον 20ο αιώνα υπήρξαν πολλά παραδείγματα οικονομικών κρίσεων, όπως του Μεξικού, ...