• Ενεργειακό αποτύπωμα Δήμου Χανίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γεωργακοπούλου, Ελένη; Σκαράκη, Αγγελική
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2016
    Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Χανίων του Ν. Χανίων, καθώς και της ενεργειακής αποδοτικότητάς του, με αποτέλεσμα την επίτευξή του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2.Η διαδικασία ...