• Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών υπόγειου νερού στην παράκτια περιοχή της Χαλέπας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δραγάζης, Ελευθέριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-11-2010
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έχει μελετηθεί η ποιότητα των υπόγειων νερών στην παράκτια περιοχή της Χαλέπας. Οι δειγματοληψίες έχουν γίνει από τις πηγές Αγία Κυριακής, και τα πηγάδια: Καλαϊντζάκης, Παντελάκης, Τιμής Ενεκεν ...