• Το ακρυλαµίδιο στα τρόφιµα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Βαμβάκη, Κυριακή; Νομικού, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκη, Ασπασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-14
    Το ακρυλαµίδιο είναι µια µη πτητική, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλική ένωση η οποία βρίσκεται κυρίως στις επεξεργασµένες τροφές και κυρίως στις τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες. Συνεπώς, το ακρυλαµίδιο απαντάται συχνότερα ...